Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 10:43

Προσεχή διεθνή συνέδρια

Α) 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας 1-4 Νοεμβρίου 2018, Hilton Hotel,  Αθήνα Oργάνωση:  Πρακτορείο ERASMUS Τηλ. 210 7414700 www.dermatology2018.gr

Β) 27th EADV Congress
12-16 September 2018 Paris, France

Γ) 10 Jun 2019
24th World Congress of Dermatology
10-15 June 2019 - Milan, Italy

Δ) 09 Oct 2019
28th EADV Congress
9-13 October 2019 - Madrid, Spain

Ε) 18η Δερματολογική Διημερίδα “Το δέρμα από 0-100”, 7-8 Δεκεμβρίου 2018 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών – Αθήνα

ΣΤ) 06 Nov 2018
14th Congress of the EADO (European Association of Dermato-Oncology)
6-9 November 2018 - Barcelona, Spain