Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 10:29

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού για τα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) -  Δήμος Ύψωνα - Λεμεσός, Ιούλιος 2018