Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 10:36

Εκστρατεία ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ για ενημέρωση του κοινού για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα νοσήματα