Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 10:20

Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας – Θερινή Ημερίδα 2012

Το Κύπρο – Ελλαδικό Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας και η Θερινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ, θα πραγματοποιηθούν στην Πάφο της Κύπρου, στο ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort, από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2012.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ:Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 30 Μαΐου 2012.
Αναλυτικά, οι οδηγίες υποβολής των περιλήψεων των εργασιών βρίσκονται στην ιστοσελίδα της "ΕΔΑΕ": www.edae.gr και της εταιρίας οργάνωσης του Συνεδρίου "The Mastermind Group"