Κυριακή, 04 Μαΐου 2014 03:00

Δωρεάν εξέταση στις 5/05/2014, για έλεγχο ύποπτων σπίλων

Η Δερματολογική & Αφροδισιολογική εταιρεία Κύπρου προσφέρει Δωρεάν εξέταση κατόπιν ραντεβού στις 5/05/2014, σε οποιον επιθυμεί να ελέγξει ύποπτους σπίλους. Καλέστε τον δερματολόγο σας έγκαιρα για το ραντεβού σας.