Όνομα Διεύθυνση Τηλ.
Γεωργιάδης Αντώνης Νικολάου Νικολαΐδη 5
8010 Πάφος
 
Καραγιώργη Φλώρα Ειρήνης 2,
8027 Πάφος
 
Κυριακίδου Ιλιάδα Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 12
8010 Πάφος
26 936858
Κυριακίδου Μύρια Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 12
8010 Πάφος
26 936858
Νεοφύτου Ιωάννης Βασιλέως Κωνσταντίνου 6
8021 Πάφος
26 950303
Πολίτου Βέρα Λεωφόρος Ελλάδος 6
8020 Πάφος
 
Στυλιανού Αντρέας Νεόφυτου Νικολαΐδη 21
8011 Πάφος
26 938888